ct
  • Myte 1: Lettklinkerbetongstein er billigst å bruke for selvbyggeren, for muligheten for egeninnsats er størst!
  • Avsanning 1:Selv om du regner med bare prisen på steinen er dette utsagnet uriktig, og dersom du innkalkulerer nødvendige ting som mørtel, armering og puss vil en prissammenligning med en solid betongmur ikke være aktuell engang.
  • Myte 2 : Statisk styrke er egentlig uvesentlig, en mur er en mur.
  • Avsanning 2 : Under helt ideelle forhold kan nok dette tildels være riktig, men som regel er virkeligheten en helt annen, det har flere selvbyggere som har valgt noe annet enn en massiv betongmur fått ærfare. Muligheten for uhell vil alltid være tilstede hos alle andre løsninger, hva enten det er lettklinkerbetong eller ferdigisolerte murer hvor den massive betongvirkningen er svekket
  • Myte 3: Å forskale og støpe en betongvegg selv, er vanskeligere enn for eksempel å sette opp en lett- klinkermur.
  • Avsanning 3: Når du bruker BINGO-form lettvekts aluminiumskassetter vil to uærfarne personer meget enkelt kunne forskale, støpe og rive forskalingen på under en uke. Vær oppmerksom på at med konkurrerende forskalingssystemer kan det ta noe lengre tid. Dette har sin årsak i at BINGO-form trenger færre deler, er lettere i vekt og er det eneste forskalingssystemet som er godkjent for oppfylling i en omgang.
  • Myte 4: Du sparer tid, penger og arbeidsinnsats på å benytte en løsning som isolerer muren i samme omgang som du støper den.
  • Avsanning 4: Det er riktig at du får en isolert mur ,og at du ikke trenger å etterisolere dersom du bruker noen av disse løsningene. Men har du stilt spørsmål om du virkelig trenger fullisolerte vegger overalt? Svaret er som regel negativt, du trenger f. eks. matkjeller og kalde rom i kjelleren. Det er dessuten et faktum at selv om disse løsningene på papiret ser temmelig enkle ut, er det i alle tilfelle nødvendig med et- som regel- temmelig omfattende etterarbeid i form av pussing, sparkling, paneling og annen flikking. Ved bruk av en ren betongmur isolerer du de vegger du selv vil, og bruker det panelet du selv har valgt. Billigere-enklere-og du blir langt mer fornøyd med resultatet!

cb
.