ct
KASSETTFORSKALING - FERDIGBETONG

  • Uten reell konkurranse!
  • Økonomisk i bruk,
  • Uslåelig styrke,
  • Fleksibelt,
  • Enkelt.

Vårt selskap viderefører en mer enn 20-årig tradisjon med utleie av forskaling til selvbyggere og profesjonelle, og vi kan trygt si at alle våre kunder har vært  - og er - fornøyd med forskalingen og den service de har fått. I løpet av denne tiden har vi bistått flere tusen selvbyggere og foretak.

I tillegg til forskaling kan vi også formidle ferdigbetong i alle kvalitetsklasser, etter kontrollrådets bestemmelser og i henhold til Norsk Fabrikkbetongforenings salgs og leveringsbetingelser.
OBS! Prisene er svært konkurransedyktige!

Priser BINGO-form:
Pr kvadratmeter forskalingsflate for inntil en ukes leie: kr 56,60 Prisen er for komplett forskaling fritt levert vårt lager eksklusive M.V.A. , ingen tillegg i form av engangsstag, formolje eller lignende!

Bingo-form er ideelt for selvbyggere uten erfaring, idet all levering fra oss er skreddersydd med lettfattelige tegninger og trinn-for trinn beskrivelse. De tyngste elementene veier kun ca. 30 kg, og de minste komponentene kan med letthet håndteres med hansker.

Vi har også kurs for selvbyggere som ønsker godkjenning for egeninnsats - Ansvarlig utførende for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 1 , vederlagsfritt.

cb
.